Make your own free website on Tripod.com

SMK Permas Jaya

Ikrar, Rukun Negara dan Doa Pelajar

Home
PIBG
Logo Sekolah
Visi dan Misi
Lagu Sekolah
Ikrar, Rukun Negara dan Doa Pelajar
Matlamat dan Objektif Sekolah
Sejarah Sekolah
Sejarah Pengetua
Falsafah dan Piagam Pelanggan
Takwim Sekolah
Aktiviti Sepanjang Tahun
Enrolmen
Panorama Sekolahku
Staff
Akademik
Anugerah
Berita Mutakhir

Rukun Negara

Bahawasanya negara kita Malaysia
mencapai perpaduan yang lebih erat dikalanggan seluruh
masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup berdemokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemakmuran
negara dapat dinimati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi
kebudayaannya yang kaya dengan pelbagai corak;
Membina satu masyarakat yang progresif mengunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, Berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip prinsip yang berikut;

Kepercayaan kepada tuhan
Kesetiaan kepada raja dan negara
Keluhuran perlembagaan
Kedaulatan undang undang
Kesopanan dan kesusilaan,

Ikrar Pelajar

Bahawasanya kami pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya,
berjanji akan menjaga dan memantapkan nama baik sekolah selaras dengan kehendak-kehendak pendidikan dan rukun negara.

Maka dengan ini, Kami pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya, berikrar :-

Akan meningkatkan pencapaian, di dalam bidang akademik.
Akan meningkatkan pencapaian, di dalam bidang ko kurikulum.
Akan menjaga nama baik sekolah
Akan meningkatkan displin diri.
Akan meningkatkan kesedaran dan tanggungjawab sebagai pelajar.

Doa Pelajar

Ya Allah! Ya Tuhan Kami, Bukakanlah Pintu Hati Kami, Supaya Mudah Menerima Pelajaran Daripada Guru-guru Kami, Bertanggungjawabjawab Dan Berbudi Pekerti Tinggi. Perelokkan Perangai Kami Sebagaimana Engkau Memperelokkan Paras Kejadian Kami. Berkatilah Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya Ini Agar Disanjung Tinggi. Amin!.

Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya, Jalan Permas 3/10, Bandar Baru Permas Jaya, 81750 Masai, Johor Darul Tak'zim Tel : 07-3879754 Fax : 07-3881046